W 1988 ukończyłam studia na kierunku lekarskim na Akademii Medycznej w Łodzi. Po otrzymaniu dyplomu lekarza rozpoczęłam staż podyplomowy w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, następnie, w tym samym ośrodku – specjalizację z pediatrii. Z Oddziałem Pediatrycznym byłam związana nieprzerwanie od 1989 roku, a od 2010 do końca 2023 pracowałam jako Ordynator.

I stopień specjalizacji z Pediatrii uzyskałam w 1993 roku, II – w 1999.

W 2007 roku zdobyłam specjalizację z zakresu neurologii dziecięcej, którą odbywałam w Klinice Neurologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi pod kierownictwem prof. Janusza Wendorffa.

Szkolenia dodatkowe:
Szkolenie EEG – badanie dorosłych i dzieci, Ośrodek Kształcenia medycznego AKSON, Milanówek (2011 r.)

Członkostwo w towarzystwach lekarskich:
Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej
Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych